ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more