ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดีเด่น การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกาา 2564

Read more

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงอาคารเรียน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

Read more