ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู

วันอาทิตย์ ที่ 16 มก

Read more

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

Read more

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด

Read more