ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี วันลอยกระทง