ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงอาคารเรียน