รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามการป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_0
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_1
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_2
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_3
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_4
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_5
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_6
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_7
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_8
LINE_ALBUM_สพม.ลงเยี่ยมโรงเรียน17-1-65_๒๒๐๑๒๑_9
previous arrow
next arrow

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่าน ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามการป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”