กิจกรรมดำเนินการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_0
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_1
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_2
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_3
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_4
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_5
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_6
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_7
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_8
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_9
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_10
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_11
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_12
LINE_ALBUM_ลงทะเบียนเรียนซ้ำ_๒๒๐๑๑๘_13
previous arrow
next arrow

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู ได้ดำเนินการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อแก้ไขผลการเรียน เวลา 14.30 น. ณ อาคารโดม 72 ปี