สิบหกธันวา ผู้ว่าฯ มาเยื่อน

LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_18
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_0
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_1
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_2
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_3
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_4
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_5
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_6
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_7
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_8
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_9
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_10
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_11
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_12
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_13
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_14
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_15
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_16
LINE_ALBUM_สิบหกธันวาผู็ว่าฯมาเยือน_220117_17
previous arrow
next arrow

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา ได้ต้อนรับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะคูในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ 36 ณ อาคารโดม 72 ปี