การแข่งขัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ ( cover dance ) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1

120196000_3225243094228463_1136381636662233460_n
119973547_3225243370895102_3673139353404022655_n
119976685_3225243084228464_9010888050836617435_n
119983921_3225243270895112_742755938760419960_n
119987624_3225243177561788_5226674908476896150_n
120039272_3225243217561784_2111700643013652553_n
120132666_3225243424228430_6479175871977410909_n
120154902_3225243227561783_4552202578828825918_n
previous arrow
next arrow

การแข่งขัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ ( cover dance )

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1

วันพุธ ที่23 กันยายน 2563