กิจกรรมทำความสะอาดโรงอาหาร ก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ทำความสะอาดโรงอาหารโดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นำรถมาฉีดล้างทำความสะอาดพื้นอาคารโรงอาหาร