รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรีนนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ที่ได้
ท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย และฝ่ายบริหารของโรงเรียนได้เดินทางเพื่อเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564” ณ กระทรวงศึกษาธิการ