ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงอาคารเรียน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงอาคารเรียน
วันจันทร์ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ (ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๕)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ อาคารโดม ๗๒ ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. ถวายผ้าป่าพระสงฆ์อนุโมธนา
เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียงกัน
จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ตามจิตศรัทธา ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จงเป็นพลังปัจจัยอำนวยผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทั้งปฏิญาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ