เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายภาพเช็คอิน Tanti School

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
#ถ่ายภาพเช็คอิน Tanti School
จะเป็นภาพเดี่ยว ภาพหมู่ ภาพคู่ เบื้องหน้า เบื้องหลัง นำเสนอโรงเรียนในมุมมองต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ไม่ละเมิด พ.ร.บ. PDPA
#ส่งกิจกรรม ภายในวันที่ 15-21 ส.ค. 65
คลิก Link ด้านล่าง หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
https://forms.gle/qtmqRZfVanUCFF6z6