ประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “Art in My Life ศิลปะในชีวิตของฉัน”

ปลุกความเป็นศิลปินในตัวคุณ👨🏻‍🎨👩🏼‍🎨 ถึงเวลาให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิด สื่อสารและนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและศิลปะ ในหัวข้อ “Art in My Life ศิลปะในชีวิตของฉัน” เพื่อบอกเล่าอารมณ์และความรู้สึกผ่านงานศิลปะในรูปแบบของภาพวาดไม่จำกัดเทคนิค สร้างสรรค์ความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่