ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้เดินทางเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล ระดับจังหวัด