ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือพระราชทาน