ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ เรื่อง แจ้งตารางการมาเรียนที่โรงเรียนของนักเรียน ประจำเดือนมกราคม 2565