ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตุลาคม

31 ตุลาคม 2562 กิจกรรมวันฮาโลวีน (2)

31 ตุลาคม 2562 การประกวดแต่งหน้าผีฮาโลวีน Halloween Makeup Challenge 2019

31 ตุลาคม 2562 จิตอาสา

พฤศจิกายน

1 พฤศจิกายน 2562 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

3 พฤศจิกายน 2562 เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง

11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ (2)

27 พฤศจิกายน 2562 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖

28-29 พฤศจิกายน 2562 ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (สมศ.) (2)

ธันวาคม

1 ธันวาคม 2562 วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 2/2562 (2)

2 ธันวาคม 2562 โครงการพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน

2 ธันวาคม 2562 ถ่ายทำรายการปลดหนี้ ณ โรงเรียนวิเศษไชญชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

3 ธันวาคม 2562 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ ร.9

4 ธันวาคม 2562 เยาวชนสร้างชาติ รุ่น 4 ภาคกลางครั้งที่ 1

4 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจน 2/2562

6 ธันวาคม 2562 ยินดีต้อนรับ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (2)

11 ธันวาคม 2562 ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ได้ให้โอวาท เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

11 ธันวาคม 2562 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

23 ธันวาคม 2562 พิธีมอบเกียรติการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

23 ธันวาคม 2562 IF International Festival 2019 (Christmas) (2) (3)

24-26 ธันวาคม 2562 กีฬาสี ตันติเกมส์ 62 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

27 ธันวาคม 2562 ทำบุญรับปีใหม่ (1)

มกราคม

8 มกราคม 2563 มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน ในกิจกรรม REUNION

8 มกราคม 2563 มอบค่าครองชีพทุนเสมอภาค ระบบปัจจัยพื้นฐาน (CCT) 2/2562

8 มกราคม 2563 พิธีประดับบ่าประจำกองลูกเสือและเนตรนารี

9 มกราคม 2563 ประชุมครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

10 มกราคม 2563 รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี

16 มกราคม 2563 คณะครูเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2563

17 มกราคม 2563 ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” รุ่น 2519 มอบทุนการศึกษา

17 มกราคม 2563 นายฐาปกร คงสุวรรณ หรือครูอ้น ร้องเพลงขอกำลังใจจากพี่น้องชาวตันติ

17 มกราคม 2563 คณะครูเดินทางไปส่งครูชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา สู่รั้ว ร.ร.บางระจันวิทยา

18 มกราคม 2563 ค่าย “Foreign Language Camp : Things We Live By” โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

21 มกราคม 2563 กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือจีนและวาดภาพตัวละครจีน

22 มกราคม 2563 กิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์

22 มกราคม 2563 การแสดงนาฎศิลป์องกลุ่มสาระศิลปะ

22 มกราคม 2563 กิจกรรมสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์

24 มกราคม 2563 กิจกรรมวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

28 มกราคม 2563 สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

29 มกราคม 2563 การเข้าร่วมการแข่งขันงานวันคล้ายวันสถาปณายุวกาชาดไทย

30 มกราคม 2563 นางสาวพรสวรรค์ พรมสอน นักเรียนชั้น ม.6/1 เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ

30 มกราคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จากกองทัพเรือ

31 มกราคม 2563 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมกิจกรรมในวันตรุษจีน

31 มกราคม 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร และมอบรางวัลตอบคำถามวิทยาศาสตร์

กุมภาพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3

5 กุมภาพันธ์ 2563 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

6 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นจากสภานักเรียนระดับประเทศ

7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2563

11 กุมภาพันธ์ 2563 ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ Terminal 21

11 กุมภาพันธ์ 2563 โค้งสุดท้าย หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2563

12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

13 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ได้รับโควต้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

13 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3แล ะม.6

14 กุมภาพันธ์ 2563 งานเปิดบ้านวิชาการ ตันติ (Open Hourse)