ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู

วันอาทิตย์ ที่ 16 มก

Read more