รียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดกุ๋งหยด (ผู้ต่อตั้งโรงเรียน)