กิจกรรมวันอาเซี่ยน

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดวาดภาพในหัวข้อ “วิถีไทยใน AEC” เนื่องในวันอาเซียน ปี 2565
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เพจกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม