กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับสถานีตำรวจวิเศษชัยชาญ ได้ให้ความรู้กับนักเรียนในหัวข้อ การจราจรและการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน