กิจกรรมทอดผ้าผ่าสามัคคี เพื่อสร้างเสาธงโรงเรียน

วันที่เสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าผ่าสามัคคี เพื่อสร้างเสาธงโรงเรียน โดยคณะศิษย์เก่ารุ่นที่ 35
นำโดยพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญขีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี