นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รับรางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1

S__147087515
S__147087507
S__147087509
S__147087511
S__147087512
S__147087513
S__147087514
S__147087506
previous arrow
next arrow

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึษา 2563
รุ่นอายุ 14 ปี (ชาย)

รับรางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1

ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2563