การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน