แผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง

146485167_3584039938348775_6897945074961600024_n
146573581_3584040001682102_180785365533139059_n
146663013_3584040515015384_4499913686396945448_n
146680891_3584039675015468_3474018096874043860_n
146741938_3584040345015401_2883325434434290303_n
146748380_3584040311682071_6883488452521653187_n
146935564_3584040211682081_7349164009818584048_n
147492262_3584040118348757_1074078111885378996_n
147675830_3584040425015393_4534581119667935923_n
147813330_3584039825015453_740271914079609334_n
previous arrow
next arrow

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ต้อนรับ คณะติดตามนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง นำโดยท่านสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีคณะผู้กำกับด้านนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท่านโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ท่านมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ท่านธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่านประสงค์ อุบลวัตร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ท่านสัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
นอกจากนี้ยังมีท่านผู้อำนวยการเครือข่าย จังหวัดอ่างทอง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง จังหวัดอ่างทอง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพชุมชน จังหวัดอ่างทอง ท่านเชิดพันธ์ มูรธานันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” และท่านไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมให้การต้อนรับนำเสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง
ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม