ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ธันวาคม

3 ธันวาคม 2563 Big Cleaning Day

4 ธันวาคม 2563พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และ ถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

6 ธันวาคม 2563วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ม.ต้น

6 ธันวาคม 2563 วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ม.ปลาย

9 ธันวาคม 2563ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ ” รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง โดยมี พันเอก ญัฐพงศ์ วานิกร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน

15 ธันวาคม 2563ยินดีต้อนรับครูสังคมศึกษาคนใหม่

15 ธันวาคม 2563ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” และคุณสุธีร์ ฉัตรชัยเวช ประธานมูลนิธิสุธี ฉัตรชัยเวช (เตี่ยกี แซ่ฉั่ว) ได้รับเงินสนับสนุนจาก มูลนิธิสุธี ฉัตรชัยเวช(เตี่ยกี แซ่ฉั่ว), มูลนิธิศิริ ศรีสวย, มูลนิธีทุนการศึกษา และผู้มีอุปการคุณ มอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 225 ทุน เป็นจำนวนเงิน 262,000 บาท ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก

16 ธันวาคม 2563ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เข้าร่วมกิจกรรมรับพัดยศ ณ วัดราชสกุณา

21 ธันวาคม 2563กลุ่มบริหารวิชาการ นำทีมโดยทีมวัดผลจัดกิจกรรม หาแนวทางแก้ปัญหาผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2563

23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เข้ารับการนิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

25 ธันวาคม 2563 Christmas and International Festival

28 ธันวาคม 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ และ TANTI E-SPORT

มกราคม 2564

15 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ”นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ”ร่วมกับคณะของนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พลตรี ธนสิน สุโข ผบ.มณฑลทหารบทที่ 13 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ วิชัยนาวิน ดนันต์ ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และพ.ต.อ.ทัชวัฒน์ สายโยธา ผกก.สภ.วิเศษชัยชาญ ต้อนรับ พล.อ.ฉลองชัย ชัยะคำ รองเลขาธิการทหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติขิงหน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามความมั่นคง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19(COVID-19)ในพื้นที่ควบคุมสูง ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง

21 มกราคม 2564คณะผู้บริหารโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” และ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีสี่มุมเมือง นำโดย นายสัมนาการณ์ บุญเรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

29 มกราคม 2564ท่านผู้อำนวย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ได้จัดประชุมคณะครู เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียน และทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนาการสอน

กุมภาพันธ์ 2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ต้อนรับ คณะติดตามนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง นำโดยท่านสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีคณะผู้กำกับด้านนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท่านโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ท่านมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ท่านธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่านประสงค์ อุบลวัตร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ท่านสัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นอกจากนี้ยังมีท่านผู้อำนวยการเครือข่าย จังหวัดอ่างทอง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง จังหวัดอ่างทอง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพชุมชน จังหวัดอ่างทอง ท่านเชิดพันธ์ มูรธานันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” และท่านไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมให้การต้อนรับนำเสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

11 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน

มีนาคม 2564

1 มีนาคม 2564 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวาดภาพระบายสีเทศกาลวันตรุษจีน

1 มีนาคม 2564 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

1 มีนาคม 2564 มอบเกียรติบัตรประกวด Miss International 2020

1 มีนาคม 2564 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมปรพกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest 2020 )

3 มีนาคม 264 พิธีประดับอินทรธนู ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

5 มีนาคม 2564 สอบธรรมะศึกษา

9 มีนาคม 2564 ทุนเสมอภาคปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

9 มีนาคม 2564 การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

11 มีนาคม 2564 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสีขาว (ห้องเรียนสะอาด)

12 มีนาคม 2564 วันปัจฉิม ปีการศึกษา 2563

19 มีนาคม 2564 ยินดีกับลูกตันติที่ได้เข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย

21 มีนาคม 2564 ภาระกิจพิชิตเป้าหมาย ปัจฉิม63

22 มีนาคม 2564 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

23 มีนาคม 2564 กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด

เมษายน 2564

7 เมษายน 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.สหอท และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.สหอ เป็นประธานกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

8 เมษายน 2564 พิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

9 เมษายน 2564 โรงเรียนวิเศษไชชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ยินดีต้อนรับ นางสาวกนิษฐา บุญบาง, นางสาวภัคจิรา ยอดหงษ์, นางสาววริศรา งามจริง, นางณัฐฉรีย แก้วประจาย เข้าสู่รั้ว “ตันติ”