ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พฤษภาคม

11-15 พฤษภาคม 2563          อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างบทเรียนออนไลน์

25 พฤษภาคม 2563                สพม.5 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

มิถุนายน

5 มิถุนายน 2563 การตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVid-19)

6 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 วันที่ 1

7 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 วันที่ 2

8 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 วันที่ 3

9 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.4 วันที่ 1

10 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.4 วันที่ 2

11 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.4 วันที่ 3

11 มิถุนายน 2563 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

12 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ขอขอบพระคุณ คุณครูสมนึก คู่เมือง ที่ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 15,000 บาท โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย เป็นผู้รับมอบ

22 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และม.4 รอบ2

26 มิถุนายน 2563 กิจกรรมวันสุนนทรภู่

29 มิถุนายน 2563 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ม.2

29 มิถุนายน 2563 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ม.3

30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ม.5

30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ม.6

กรกฎาคม

1 กรกฎาคม 2563 แนะนำครูสอนภาษาจีน นักศึกษาสังเกตการสอน และนักศึกษาฝึกสอน

3 กรกฎาคม 2563 รับทุนการศึกษา

8 กรกฎาคม 2563 มอบเข็มสภานักเรียน

14 กรกฎาคม 2563 ด.ญ.ณิชา เหรียญประดับ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง ของนักเรียนชั้น ม.1-3 งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

14 กรกฎาคม 2563 รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

15 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้เข้าร่วมอบรมใน โครงการสร้างจิตสำนึกในสถาบัน พระมหากษัตริย์. รุ่นที่ 4

15 กรกฎาคม 2563 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(การเงินและบัญชี)

17 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่ม ก)

23 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่ม ข)

24 กรกฎาคม 2563 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

24 กรกฎาคม 2563 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ ร่วมพิธีถวายพระพร ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอ วิเศษชัยชาญ

24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสารภาษาไทย มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทย

30 กรกฎาคม 2563 การประเมินและกลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562

สิงหาคม

11 สิงหาคม 2563 พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพรชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอ วิเศษชัยชาญ

19 สิงหาคม 2563 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จ. อ่างทอง

21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้นำครูและนักเรียนไปร่วมบริจาคเลือด ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

26 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ กำกับ และติดตามจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 1.นางศิริวรรณ​ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอ่่างทอง​ ประธานแม่บ้านมหาดไทย​

จังหวัด อ่างทอง 2.นางธีรนุช​ มุ่งมาตร รองเหล่านายกกาชาดจังหวัดอ่างทอง 3.นายไพบูลย์​ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ

26 สิงหาคม 2563 อบรมจิตอาสา พระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

28 สิงหาาคม 2563มอบเกียรติบัตร รางวัล ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

28 สิงหาาคม 2563ประกวดบรรยาธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 2

กันยายน

1 กันยายน 2563 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

3 กันยายน 2563 กิจกรรมทำบุญโรงเรียน โดยมี ผอ.เชิดพันธ์​ มูรธานันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ​ ”​ตันติวิทยาภูมิ” ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและนพ.โชคชัย อินทรประสงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ​ (ทายาทก๋งหยด)​

พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูเก่า ให้เกียรติมาร่วมพิธีทำบุญโรงเรียน

9 กันยายน 2563ครูและนักเรียน รับเกียรติบัตรงานอบรมรัฐสภา

9 กันยายน 2563กิจกรรม ได้มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน

10 – 11 กันยายน 2563บรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

16 กันยายน 2563การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2

17 กันยายน 2563มอบของเยี่ยมครูกนกภัทร พึ่งน้อย มอบของเยี่ยมมารดาครูดารากร บุญสม และ ครูบุษกร เที่ยงแท้

22 กันยายน 2563การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน

22 กันยายน 2563การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

22 กันยายน 2563โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกัน Covid-19

22 กันยายน 2563นักเรียนโรงเรียวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เข้าร่วมอบรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

23 กันยายน 2563การแข่งขัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ ( cover dance ) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

25 กันยายน 2563 กิจกรรมมุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2563

25 กันยายน 2563 กิจกรรมมุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2563 (ภาคค่ำ)

28 กันยายน 2563 การประเมินเตรียมความพร้อมตำแหน่งครูผู้ช่วย

28 กันยายน 2563 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัดอ่างทอง

30 กันยายน 2563 รับรางวัล Best-Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ สร้างสรรค์ฯ ปันประสบการณ์การอ่าน

ตุลาคม

9 ตุลาคม 2563 ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

13 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อหลวง “รัชกาลที่ 9” ณ อำเภอวิเศษชัยชาญ

16 ตุลาคม 2563ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน

19 ตุลาาคม 2563กิจกรรมถ่ายภาพหมู่คณะครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2563

20 ตุลาคม 2563ยินดีต้อนรับครูใหม่ นายณัฐนนท์ จุนพัฒน์ สอนในรายวิชา ฟิสิกส์ นางสาวมณีรัตน์ หุ่นแสวง สอนในรายวิชา ศิลปะ

20 ตุลาคม 2563พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้มอบรางวัล

21 ตุลาคม 2563พิธีมอบ้รับรางวัล ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ได้รับรางวัลชมเชย

22 ตุลาคม 2563ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” นำคณะครู ต้อนรับ นายเสถียร นพพิทักษ์,

นายนพดล ชาวนาผล และนางแสงเดือน เสือษ์วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าสู่รั้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ”

23 ตุลาคม 2563นายเสถียร นพพิทักษ์,นายนพดล ชาวนาผล และนางแสงเดือน เสือษ์วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ”และคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

25 ตุลาคม 2563คุณสุธี ฉัตรชัยเวช ประธานมูลนิธิสุธี ฉัตรชัยเวช (เตี่ยกี แซ่ฉั่ว) เดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษากับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

26 ตุลาคม 2563โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ ”ขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท TOT จำกัด และโทรศัพท์จังหวัดอ่างทอง ที่นำทุนการศึกษามามอบให้แก่นักเรียน

30 ่ตุลาคม 2563กิจกรรมแต่งหน้าเอฟเฟคผี ในงานวันฮาโลวีน

30 ตุลาคม 2563กิจกรรมประกวดกระทง

30 ตุลาคม 2563กิจกรรมวันลอยกระทง

พฤศจิกายน

1 พฤศจิกายน 2563 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล มอบเครื่องดนตรีไทยให้กับโรงเรียนเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยมีคุณครูทินกร เอนกและคุณครูณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องดนตรีไทย ครั้งนี้

3 พฤศจิกายน 2563คณะครูได้นำนักเรียนไปทำจิตอาสา ณ วัดขุมทอง

4 พฤศจิกายน 2563รองผู้อำนวยการนพดล ชาวนาผล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

5 พฤศจิกายน 2563รองผู้อำนวยการเสถียร นพพิทักษ์ มอลเกียรติบัตรการประกวดกระทง

9 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมรับเกียรติบัตร แต่งหน้าเอฟเฟคผี เนื่องในวันฮาโลวัน

11 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมมอบเกียรติบัตร จิตอาสา

11 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมมมอบเกียรติบัตร วัดทักษะภาษาจีน

12 พฤศจิกายน 2563ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

16 พฤศจิกายน 2563ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เดินทางไปส่งครูณรงญ์ฤทษ์ กัลยา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม